Author Archives: Yoskin Erlangga Anwarsyam

Test Online Fisika                                                   


Selamat berjumpa dalam test online Fisika untuk siswa saya kelas X dan juga Anda yang masih duduk dibangku SMA. Materi test ini berjumlah 17 soal yaitu Besaran, Satuan, Dimensi, Angka Penting, Alat Ukur seperti Jangka sorong, Multimeter Sekrup dan Besaran Vektor. Anda diberi kesempatan mencoba test ini dan melatih kemampuan anda sebanyak mungkin hingga mendapat nilai 100, Waah hebaats ya!.

Anda dapat mempelajari dulu Soal-soal tersebut di Channel Youtube saya yang ada dibawah ini.

Untuk mencoba Test sebenarnya, Anda dapat membuka link berikut dibawah ini :
1. http://sman26jak.sch.id/yoskin/fisika
2. http://yoskin.medianewsonline.com/fisika

Salam saya untuk Anda, tetap Semangat dan Sukses Selalu.
Yoskin EA

Gerak Lurus (GLB dan GLBB)


Kinematika Gerak

Dalam Mekanika, Anda akan mempelajari Konsep Gerak. Mekanika merupakan cabang Fisika. yang terdiri  3(tiga) cabang ilmu yang dipelajari, yaitu Kinematika, Dinamika dan Statika.

 • Kinematika
  Yaitu, ilmu yang mempelajari gerak dengan mengabaikan penyebab timbulnya gerak
 • Dinamika
  Yaitu ilmu yang mempelajari gerak dan gaya penyebab benda bergerak
 • Statika
  Yaitu ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan benda statis

Konsep Gerak Lurus

Untuk mempelajari Konsep Gerak Lurus ini, Anda dapat melihatnya di Menu Materi Kelas X, yaitu Gerak, atau klik disini Gerak Lurus

Kinematika gerak Skenario Kinematika Gerak

Gravitasi Newton 


Hukum Newton tentang Gravitasi Umum

Pada saat Anda melempar bola keatas, maka anda akan melihat bola tersebut akan jatuh kembali kebawah. Buah Mangga atau daun-daun yang berguguran dari pohonnya akan jatuh menyentuh tanah (bumi). Peristiwa benda jatuh ke bumi menurut Issac Newton (1642-1772) disebabkan oleh gaya, yaitu Gaya Gravitasi. Kemudian Newton mengemukan pendapatnya tentang gaya gravitasi itu yang dikenal dengan Hukum newton tentang gravitasi Umum.

Pada tahun 1686, Newton mengemukakan Hukumnya sebagai berikut :

” Setiap partikel dalam alam semesta ini selalu menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan massa partikel-partikel itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya “

gravitasi1Keterangan :

F1    =    F2    = Gaya Gravitasi antara 2 (dua) benda (N)
m1 dan m2   = Massa masing-masing benda ( kg)
G                       = konstanta Gravitasi  = 6,67×10-11 Nm²/kg²
r                        = jarak antara kedua benda (m)

Contoh Soal :
Hitunglah besar gaya gravitasi antara dua anak kembar yang bermassa sama, yaitu 60 kg, dan terpisah pada jarak 0,5 m. (konstanta G= 6,67×10-11 Nm²/kg²). Apakah kedua anak kembar tersebut merasakan adanya gaya gravitasi tersebut?

Penyelesaian:
Besar gaya gravitasi dapat diselesaikan dengan Persamaan :

 

Nilai Gaya gravitasi ini sangat kecil. Hal inilah yang menyebabkan anda tidak bisa merasakan adanya gaya gravitasi yang bekerja pada tubuh anda ketika berdekatan dengan orang lain.
Kembali ke soal, maka kedua orang kembar itu, tidak merasakan adanya gaya gravitasi antar mereka.

Berikut ini saya sajikan materi Gravitasi Newton yang saya buat dengan Program Macromedia Flash plus Video dalam bentuk Animasi gif,  anda boleh mengcopy paste..

GravitasiMateri Gravitasi Newton ini, saya ajarkan  untuk siswa kelas XI IPA semester I.

Ayat Tujuh Manfaat dan Terjemahannya


Manfaat membaca Ayat Tujuh

Perbanyaklah mengamalkan Ayat Tujuh ini setiap hari, Insya Allah Rahmat Allah akan selalu tercurah kepada kita. Diberikan kemudahan, pertolongan, perlindungan dan kekuatan/kekuasaan yang menolong dari sisi Allah SWT. Aamiin..

Ayat Tujuh ini terdiri atas 7 Ayat yang ada di Al-Qur’an

 1. Surat At-Taubah ayat 51
 2. Surat Yunus ayat 107
 3. Surat Hud ayat 6
 4. Surat Hud ayat 56
 5. Surat Al-Ankabut ayat 60
 6. Surat Al-Fathir ayat 2
 7. Surat Az-Zumar ayat 38

Ayat Tujuh ini dipersembahkan oleh Yoskin E. Anwarsyam untuk seluruh kaum Muslimin dan Muslimat dimana saja berada. Baca aja dech yang rajin ya, rutin setiap hari, mudah2an Allah Azza Wa Jalla menambah kemuliaan dan keberkahan hidup Anda. Aamiin..

Surat Yaasin dan Terjemahannya


logoY

Surat Yaasin ini dipersembahkan oleh Yoskin E. Anwarsyam untuk kaum Muslimin dan Muslimat di seluruh Dunia

Surat ke 36 – Yaasin

Disini Anda dapat mendengarkan Surat Yaasin dan membacanya dengan khusyuk sekaligus memahami artinya. Semoga kita semua diberkahi Allah SWT dan senantiasa dalam rahmat dan Ridho NYA. Aamiiin.. Tinggal atur tombol yang ada pada YosFlashMP3 Player.

Info : Gunakan button Play dibawah ini kalau YosFlashMP3 Player.swf loadingnya agak telat… hehehe!

Tekan button Play dibawah ini, untuk memulai membaca dari ayat 1-27
Tekan button Play dibawah ini, untuk memulai membaca dari ayat 28-59
Tekan button Play dibawah ini, untuk memulai membaca dari ayat 60-83

Yaa Siin.
Demi Al Qur’an yang penuh hikmah,
sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,
(yang berada) di atas jalan yang lurus,
(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.
Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihat-Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauhmahfuz).
Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka;
(yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu”.
Mereka menjawab: “Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka”.
Mereka berkata: “Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas”.`
Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami”.
Utusan-utusan itu berkata: “Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu mengancam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas”.
Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib An Najjar) dengan bergegas-gegas ia berkata: “Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu,
ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?
Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.
Dikatakan (kepadanya): “Masuklah ke surga”. Ia berkata: “Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui,
apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan”.

Tekan button Play dibawah ini, untuk memulai membaca dari ayat 28-59

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.
Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.
Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.
Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan,
dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan,
dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.
Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat”, (niscaya mereka berpaling).
Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu”, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: “Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata”.
Dan mereka berkata: “Bilakah (terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?”
Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.
Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.
Mereka berkata: “Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?” Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul (Nya).
Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.
Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).
Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
(Kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): “Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

Tekan button Play dibawah ini, untuk memulai membaca dari ayat 28-59

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”,
dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
Inilah Jahanam yang dahulu kamu diancam (dengannya).
Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (nya).
Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.
Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian (nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?
Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Qur’an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan,
supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan adzab) terhadap orang-orang kafir.
Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?
Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan.
Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.
Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!
Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?”
Katakanlah: “Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk,
yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.”
Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia.
Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

 

Optik Geometri


BANK SOAL FISIKA

OPTIK GEOMETRI

Guru / Programmer : Drs Yoskin Erlangga A
No MATERI SOAL OPTIK GEOMETRI
KUNCI JAWABAN
1.

Budi berdiri pada jarak 5 m di depan cermin datar yang berdiri tegak . maka jarak Budi dari bayangannya..

A. 2,5 m B. 5,0 m C. 7,5 m D. 10 m E. 15 m
Jawab : D
s =|s1| =>
d= s + |s1| =
5 + 5 = 10

2.
Dua buah cermin datar membentuk sudut 30odan sebuah benda berada diantara sudut pembentuk di depan kedua cermin, maka banyak bayangan yang dapat dibentuk
A. 15 B. 11 C. 10 D. 8 E. 5

Jawab: B

n=360o/30o – 1=
12 -1 = 11
3. Perhatikan gambar berikut:

Bila dua buah cermin membentuk sudut 120o antara cermin 1 dengan cermin 2. seperti gambar. Bila sinar datang pada cermin 1 membentuk sudut 35o terhadap cermin maka besar sudut pantul yang terjadi pada cermin 2 adalah…

A. 35o B. 40o C. 50o D. 55o E.. 65o
Jawab: E
4.

Sebuah benda tingginya 27 cm diletakkan 6 cm didepan cermin cembung . jari – jari kelengkungan cermin 6 cm, maka tinggi bayangan yang terjadi …

  A.  15 cm B.  12 cm C.  9  cm D.  6  cm E.  3 cm

Jawab: C

1/s + 1/s1=2/R
(R bernilai negatif)
1/6 +1/s1 = 2/-6 1/s1=
-1/3–1/6= – 2/6–1/6
= -3/6 s1 = – 6/3= -2 cm
(bayangan maya)
| h1/h | = | s1/s |
h1 = h. |-2/6|=
27 x 1/3 = 9 cm
5.

Seberkas sinar mengenai sebuah kaca planparalel yang memiliki ketebalan 4√3 cm dengan sudut datang 60o.. Jika kaca mempunya indeks bias √3 maka besar pergeseran sinar (t) yg terjadi yang keluar dari kaca adalah…

A. 1,0 cm C. 2,4 cm E. 4,0 cm
B. 1,2 cm D. 3,4 cm

Jawab: E
 LIHAT SOAL SELANJUTNYA…

Fisika XI Dinamika Rotasi


²Animasi Benda menggelinding.

Contoh Soal :
Sebuah silinder pejal yang massanya 10 kg dan jari- jarinya 20 cm menggelinding dengan kecepatan 8 m/s. Energi kinetik silinder itu adalah…

* A. 1920 joule      C. 960 joule      E. 480 joule
* B. 1760 joule      D. 720 joule

Jawab : (ahh mudah nih..!!), silakan anda pilih rumus yang mana ? Ek=0,5  mv² atau Ek= 0,7 mv² atau yang ini  Ek=0,75 mv².  Cek aja yaa…

Soal-soal selanjutnya dapat anda temui pada Menu Jumpa Fisika XI. Klik pada Area menu Jumpa Fisika XI.

SilinderMenggelinding

Pertanyaan  : Sesuai  soal diatas,  kita dapat menyelesaikannya dengan persamaan  Ek= 0,75 mv² (untuk silinder pejal), sehingga jawaban yang didapat adalah 480 Joule. Namun pada persamaan ini,  kita tidak melihat adanya variabel r,  yaitu jari-jari silinder yang digunakan untuk mnghitung. Pertanyaan yang muncul adalah…,  apakah nilai r (jari-jari silinder) pada soal tersebut berpengaruh atas nilai Ek silinder ?

Selamat Berjumpa


♥.Awal blog :♥. Always on Top

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengunjung yang saya hormati..

Apa kabar? Semoga anda senantiasa dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan dan Rahmat Allah SWT. Selamat Datang di Blog yoskin.wordpress.com

Terimakasih untuk wordpress.com yang telah menyediakan media gratis ini untuk saling berbagi. Sampai kapan nich gratiss?? he he he… Terima kasih juga, untuk anda yang telah mengunjungi blog perdana saya dan pertama kali di buat hari ini. (Kamis 27 Mei 2010).

♥.Anda dapat pula mengunjungi Web-blog saya yang lain : http://yoskin.blogspot.com

Pengelolaan isi dari blog ini, saya buat berdasarkan menu bar yang ada pada bagian atas yaitu :

 • Beranda, merupakan Awal dari  tulisan dan halaman yang ada.
 • Jumpa Fisika, untuk kelas X, XI dan XII.
  Berisi Materi Pembelajaran keseluruhan dan  pembahasan  soal²  Fisika SMA. Materi saya buat secara bertahap.

bukufisikasliderr

Catatan :

Kelak dalam Blog ini akan anda jumpai  “Buku Pelajaran Fisika kelas X, XI dan XII” disetiap Menu Pilihan tersebut diatas. Inipun sebatas  seberapa besar kapasitas blog wordpress.com mampu memberikan keleluasaan bagi penggunanya untuk berkarya dan seberapa lama? Ingat, ini Media Gratiss lho.. Jadi terima kasih sekali lagi bagi Pengelola WordPress.Com, mudah²an tambah sukses yaa!   Insya Allah! Semua materi yang saya sajikan ini mudah²an berguna   untuk teman-teman  sejawat  Guru dimana saja berada dan anak-anak didikku, serta anda yang tertarik dengan Dunia Pendidikan… Aamiin!

 • Artikel, terdiri atas :
 • Artikel Komputer yang menyangkut Pemrograman Paskal (under DOS), Animasi Flash dan Film, animasi banner, logo dan animasi button , pembuatan Website dengan PHP dan MySQL, melalui Program Adobe DreamWeaver dan lain-lain.
 • Artikel Umum, yang menitikberatkan pada sisi-sisi kehidupan manusia yang unik, beragam dan manusiawi.
 • Artikel Islam,  menitikberatkan pada kemampuan kita mengaktualisasikan  dan mengekspresikan  ibadah yang kita laksanakan sebagai wujud nyata dan pengabdian atas perintah Allah SWT. Mewujudkan  Islam sebagai agama Rahmatan lil ‘Alamin.. Memberikan kedamaian dan  kasih sayang sesama, tidak membedakan suku, ras dan agama lainnya. Tidak melihat perbedaan sebagai gesekan atau perdebatan, namun menghargai perbedaan itu sebagai dinamika dan menyikapi hidup  dengan bijak merasa memiliki kebersamaan untuk saling berbagi dengan ikhlas.
 • Info Sekolah yang menggambarkan aktivitas sekolah di SMAN 43 Jakarta dan umum lainnya, informasi  program  sekolah dan evalusi serta aktivitas lain yang mungkin terekam.
 • Mudah-mudahan bermanfaat , Aamiin…